Sistemele ERP Martie 2016

29 Slides3.04 MB

Sistemele ERP Martie 2016

1. 2. 3. 4. Ce este un sistem ERP? Componentele unui sistem ERP Implementarea unui sistem ERP Avantajele utilizarii unui sistem ERP

o infrastructură software, multimodulara ce oferă suport de gestiune şi coordonare a diferitelor structuri şi procese din companie, în vederea realizării obiectivelor de afaceri planificarea celor 4 M: Man, Money, Machines si Materials un pachet care promite integrarea completă a tuturor informaţiilor din cadrul unei organizaţii

CLIENT Financiarcontabilitate Vânzări şi distribuţie FURNI ZORI Bază de date unică Productie Service postvânzare Stocuri

Bazat pe arhitectura client-server, 3 tier Urmareste integrarea tuturor proceselor economice si optimizarea resurselor Permite analize complexe Integrare – prin comunicare: cod sursa, LAN, WAN, Internet, email, workflow, instrumente de configurare automata, protocoale, baze de date Functionalitate – automatizarea fluxurilor grupate in module si submodule

Utilizeaza un SGBD (Oracle, DB2, Informix, MS SQL, SQL Base, Sybase) Setare initiala conform proceselor organizatiei Dezvoltat cu ajutorul instrumentelor CASE – preia reguli si genereaza automat cod sursa consistenta aplicatiilor, min erori, standardizare functionala

http://www.comunitateaerp.ro/ Open source ERP disponibile pe piata, printre ele se numara OpenERP, Openbravo, Compiere, Adempiere si altele. Avantaje: costurile, implementare usoara si rapida, flexibilitatea, libertatea, formarea usoara si support Dezavantaje: ?

1. 2. 3. 4. Ce este un sistem ERP? Componentele unui sistem ERP Implementarea unui sistem ERP Avantajele utilizarii unui sistem ERP

Nomenclatoare (fişiere de bază) Contabilitate generală sau componenta financiar-contabilă Încasări-plăţi Salarizare Resurse umane Imobilizări Planificarea producţie Urmărire producţie Gestiune date tehnice Planificare necesar de materiale

Planificare şi urmărire consumuri şi costuri Managementul proiectelor Stocuri Gestiunea depozitelor Aprovizionare (Furnizori). Vânzări Întreţinerea echipamentelor (mentenanţa) Transport (Logistică) Service/Servicii Analiza (Business Intelligence) Soluţii specifice fiecărei industrii

1. 2. 3. 4. Ce este un sistem ERP? Componentele unui sistem ERP Implementarea unui sistem ERP Avantajele utilizarii unui sistem ERP

A. B. C. D. E. Decizia de implementare Selectia celei mai potrivite solutii Activitatile cuprinse in implementare Strategii de implementare Strategii de tranzitie

Set de criterii foarte precise de selecţie şi analiză comparativă : respectarea cadrului legal(national, european); posibilitatea operarii în monedă naţională, Euro şi lucrul facil cu alte valute; prelucrări în timp real; structura modulară a software-ului (etapizare); independenţa de platforma hardware; caracteristicile funcţionale; nivel înalt al securitaţii şi integritaţii datelor; minimizarea riscurilor, avantajele directe şi posibilitatea justificării clare a investiţiei.

Decizie semistructurata Analiza celor mai adecvate criterii de selectie: 1. 2. 3. 4. Dimensiunea afacerii şi amploarea proiectelor viitoare Infrastructura tehnologica si necesarul de investiţii Specificul activităţii desfăsurate (cazuri similare, verticale existente) Gradul de dispersie geografică – implementare in cascada: 5. un nivel superior corespunzător filialelor mari şi locaţiei principale, acoperit de aplicaţii puternice ERP (SAP, Oracle E-Business Suite) nivelul inferior acoperit de soluţii flexibile, la un cost scăzut de achiziţie şi întreţinere, destinate filialelor mici (ex. Scala, Siveco) Structura aplicaţiilor existente : redundanţa şi inconsistenţa datelor, dificultatea accesului la BD, fenomenele de izolare a datelor, complexitatea deosebită a actualizărilor, problemele de securitate şi de integritate a datelor,, inflexibilitatea în faţă modificărilor curente modelarea corectă a afacerii.

Educarea managerilor şi acţionarilor Formarea echipei proiectului Analiza cerinţelor (de business) Planul de integrare al afacerii - cerinţele informaţionale stabilite cu specificaţiile funcţionale (curente şi pe termen lung) Stabilirea viziunii şi obiectivelor proiectului Pregătirea şi instruirea echipei proiectului Studiul ofertei de soluţii ERP Fezabilitatea economică a proiectului (ROI) Cererea de oferta Evaluarea resurselor hardware (chestionare) Vizitele de lucru ale furnizorilor ERP

Demonstraţii ale soluţiilor software Sesiunile de planificare anticipată (domeniul acoperit, timpul şi resursele necesare) Procesul de luare a deciziei Întocmirea şi semnarea contractului (individuale/ comun) Planificarea proiectului ( reevaluat, extins şi completat) Planificarea de detaliu (diagrama Gantt pe module) Activităţile de instruire ERP Configurarea aplicaţiilor (informatii desfasurare activitate) Stabilirea politicii de proiect (document cu procedurile formale pt tratarea conflictelor) Discutarea rapoartelor (selecţia date, ordonarea şi afişarea)

Maparea funcţională –discuţii; vizualizarea modificărilor şi a rezultatelor pe parcurs prin reprezentarea grafică a fluxurilor. Prototipizare şi testare- pachetul de programe acoperă harta funcţională schiţată? Modificarea şi adaptarea cerintelor extinderea caracteristicilor funcţionale ERP. Conversia datelor – f sensibila INTEGRITATEA- manuala/ automata Planurile de urgenţa Documentaţia proiectului Instruirea utilizatorilor finali (pe zone functionale) Auditarea (preimplementare, implementare, postimplementare) Suportul postimplementare Instruirea continuă şi întreţinerea

Motivatie tehnica, operationala, strategica a) b) c) d) e) f) Strategia cu riscuri minime (perioada extinsa) Strategia de buget (buget minim) Strategia Big Bang – rapida, costuri mici, conversie manuala a datelor Strategia “cu forte proprii” – de la zero Strategia “la cheie” 1. cu resurse externe Strategia de parteneriat

a) Strategia integrala Completa; nerecomandata; multe resurse Pt implementari rapide, proiecte mici b) Strategia pe faze (modulara sau secventiala) Modulele pe rand, dureaza mult, risc redus Programe de interfata intre aplicatii vechi si noi Programe de conversie date c) Strategia paralela Ambele sisteme functioneaza o perioada Riscuri minime, resurse maxime Daca este esentiala stabilitatea noului sistem

1. 2. 3. 4. Ce este un sistem ERP? Componentele unui sistem ERP Implementarea unui sistem ERP Avantajele utilizarii unui sistem ERP

Informaţia este introdusă în sistem o singură dată într-o bază de date foarte complexă; Obligă la folosirea "celor mai bune practici" din industrie; Permite personalizări; Funcţionează pe o structură fiabilă de fişiere; Furnizează funcţionalităţi pentru interacţiunea cu alte module; Furnizează instrumente pentru interogări şi rapoarte ad-hoc.

1. 2. 3. 4. 5. Integrarea informaţiilor financiare Integrarea informaţiilor corespunzătoare comenzii clientului Standardizarea şi eficientizarea procesului de producţie Reducerea inventarului Standardizarea informaţiilor din Departam. Resurse umane

“Costuri ascunse” TCO (Total Cost of Ownership) costuri de analiză a afacerii, costuri de personalizare a aplicaţiei, licenţa modulelor, cerinţele tehnice ale aplicaţiei (licenţe de utilizatori, investiţii hard) întreţinerea acesteia (armonizarea cu legislaţia locală, suport tehnic) Cost licente si configurari software aditional Costuri suplimentare rezultate din noi necesitati sau rezolvari la problemele clientului

Instruirea Integrarea si testarea Conversia datelor Analiza datelor Consultanti ad-infinitum Specialistii Echipele de implementare Depresia post-ERP

tratarea ERP ca pe un sistem software; lipsa implicării managerilor executivi (top-manageri); concentrarea eforturilor pe instalarea software-ului şi pe “invătarea ”acestuia; aşteptări nerealiste în privinţa duratei de implementare; utilizarea sistemelor ERP pentru colectarea, prelucrarea datelor şi obţinerea informaţiilor; neimplicare şi neacceptare din partea utilizatorilor; implementări realizate de consultanţi şi specialişti externi; lipsa pregătirii psihologice corespunzătoare a utilizatorilor; comunicare defectoasă între membrii echipelor de proiect; proiectul nu a fost pregătit corespunzător ori resursele necesare dezvoltării sale au fost insuficiente.

Related Articles

Back to top button